Abgabe

morelia viridis (sorong) - nachzucht 11. April 2021

Sire - Mikey (2015)

Dam - Fiona (2013)MV-MIFI-11042021/01

Sex: unknown (0.0.1)

Status: sold

MV-MIFI-11042021/02

Sex: unknown (0.0.1)

Status: sold

MV-MIFI-11042021/03

Sex: unknown (0.0.1)

Status: soldMV-MIFI-11042021/04

Sex: unknown (0.0.1)

Status: sold

MV-MIFI-11042021/05

Sex: unknown (0.0.1)

Status: sold